Tlač a internet

Mladí košickí elektrotechnici sa učia moderne

Už desať mesiacov realizuje 36 zamestnancov, z toho 30 pedagógov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach aktivity projektu „Moderná škola – cesta k zlepšovaniu odborných kompetencii“ v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Od novembra … Pokračovať v čítaní

Projekt ESF_tlačová správa SPSE Kosice 02-2011

Už desať mesiacov realizuje 36 zamestnancov, z toho 30 pedagógov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach aktivity projektu „Moderná škola – cesta k zlepšovaniu odborných kompetencii“ v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Od novembra … Pokračovať v čítaní

Projekt ESF_tlačová správa SPSE Kosice 01-2011

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach – jedna z najväčších stredných odborných škôl v Košickom kraji. Patrí k tým školám, o ktorých si jej študenti, či absolventi hovoria, že má dobré meno, ale i náročný študijný program. Jedno s druhým iste súvisí. Absolventi tejto školy sú úspešní … Pokračovať v čítaní

Košická elektropriemyslovka ako moderná odborná škola

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach získala nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu na projekt Moderná škola – cesta k zlepšovaniu odborných kompetencií. Vďaka projektu bude realizovať prestavbu vzdelávacieho procesu pre študijný odbor Elektrotechnika. Viac sa dočítate na zdroji