Publicita

Publicita projektu “Moderná škola – cesta k zlepšovaniu odborných kompetencií” je realizovaná rôznymi formami – informačnými článkami a tlačovými správami na webovej stránke www.spseke.sk a na stránke zriaďovateľa školy www.vucke.sk. Okrem tejto formy sme využili na publicitu projektu spravodajské relácie Rádia Košice, besedu v rádiu Lumen, riaditeľ školy informoval o projekte širokú verejnosť v TV Región v relácii Téma.