Stav plnenia aktivít

Tvorba Školského vzdelávacieho programu pre študijný odbor Elektrotechnika

Tvorca učebných textov pre vybranú skupinu predmetov v projekte

Tvorca multimediálnej verzie textov pre vybranú skupinu predmetov v
projekte