Monitoring

Počas realizácie projektu sú priebežne vypracovávané monitorovacie správy a odosielané do ASFEU. Viac o obsahu monitorovacích správ sa dozviete už čoskoro.